O Firmie

MET-POL O Firmie

Firma MET-POL powstała w 1988 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osób fizycznych i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000192028.

Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja części i zespołów do maszyn i urządzeń rolniczych oraz konstrukcji stalowych.

Jak wiele firm w Polsce, które w tym czasie rozpoczynały działalność od przysłowiowego „zera” również my musieliśmy przezwyciężyć wiele trudności, ażeby po kilkumiesięcznych (przełom lat 1988/89) pracach organizacyjno-technicznych doprowadzić do uruchomienia produkcji.

W tym celu firma wydzierżawiła na terenie powiatu sieradzkiego kilka nieczynnych obiektów (w tym inwentarskich) i przystąpiła do ich zagospodarowania. Rozpoczęliśmy od budowy stacji transformatorowej i wewnętrznej sieci energetycznej oraz zaplecza socjalnego dla przyszłej załogi.
W latach 1989-2002, w miarę pozyskiwania środków finansowych ze sprzedaży wyrobów dokonaliśmy zakupu wielu używanych maszyn i urządzeń (tokarki, frezarki, wiertarki, prasy mimośrodowe, piły, nożyce gilotynowe, urządzenia spawalnicze i do obróbki cieplnej (hartowanie, nawęglanie) – łącznie ok. 50 pozycji.

W lipcu 1993 roku firma zakupiła działkę we wsi Krobanów o pow. 4340 m2 wraz z obiektem inwentarskim (kurnik) o pow. ok. 800 m2, a w kwietniu 2004 r. przyległą działkę o pow. 7900 m2.

Zaczęło się ponownie od budowy własnej stacji transformatorowej i wewnętrznej sieci energetycznej oraz zaplecza socjalnego dla nowej załogi. Należało również przenieść do nowej siedziby istniejący park maszynowy.

Pierwsze lata od założenia firmy to podjęcie produkcji części i zespołów do kombajnów i kopaczek do ziemniaków (przenośniki i części składowe) dostarczane do Fabryki maszyn Rolniczych „AGROMET” w Strzelcach Opolskich oraz do sieci handlowej PHSR „AGROMA” na terenie całego kraju.

Detale musiały posiadać świadectwo kontroli wydane przez Państwową Inspekcję Techniczną Rolnictwa (PITR) podległą Ministrowi Rolnictwa.

Drugim istotnym dla firmy tematem było podjęcie współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. (IMBiGS) w Warszawie gdzie wspólnie został zrealizowany projekt pt. „Wykonanie prototypu doświadczalnego przecinarki kamieniarskiej do cięcia bloków skalnych o średnicy tarczy diamentowej ⌀ 3000 mm z hydraulicznym i linowym napędem jazdy” (1992-94 rok).

Projekt został zrealizowany w ramach zadania celowego i umowy z Komitetem Badań Naukowych (KBN) na co uzyskaliśmy dotację finansową. Wykonano kilka maszyn, które zostały zainstalowane w zakładach kamieniarskich na terenie całego kraju.

W tym okresie firma prowadziła również działalność handlową. Przedmiotem handlu były ciągniki ZETOR oraz Kombajny i Kopaczki do zbioru ziemniaków. Był to towar deficytowy i podlegał rozdzielnictwu przez Wydziały Rolnictwa Urzędów Wojewódzkich.

W roku 1996 r. firma nawiązała współpracę kooperacyjną z Fabryką Maszyn Rolniczych „BIZON” w Płocku dokąd od lipca 1997 r. rozpoczęła dostawy części i zespołów do Kombajnów zbożowych BIZON-REKORD, BIZON-BS, BIZON-DYNAMIC, BIZON-SAMPO i pras wysokiego zgniotu.

Z około 400 pozycji produkowanych części i zespołów do głównych należy zaliczyć klepiska do zespołów omłotowych i bębny rozdrabniające (do BIZONA-BS). Pomimo przekształceń własnościowych i zmian właści-cielskich (NEV HOLLAND, CNH, CNH Industrial) firma podtrzymuje ponad 20-letnią współpracę i powiększa zakres produkowanych wyrobów. Stanowi to obecnie ponad 700 pozycji części i zespołów do kombajnów zbożowych TC, TX i pras rolujących do słomy. Wyroby dostarczane są również do CNH w Belgii, Francji i Brazylii.

W roku 2009 firma nawiązała współpracę z Przedsię-biorstwem Rozwoju Techniki Rolniczej AGRO-PARTNER w Warszawie i dostarcza ponad 100 pozycji wyrobów do producentów maszyn rolniczych w Holandii i Niemczech.

Na przestrzeni kilkunastu lat firma MET-POL otrzymała wiele wyróżnień, gdzie podkreślono dynamiczność jej rozwoju, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wdrażanie nowoczesnych procesów technologicznych.

Niezależnie od działalności produkcyjnej firma MET-POL w szerokim zakresie wspiera różnego rodzaju fundacje i instytucje niosąc wsparcie finansowe i rzeczowe na rzecz dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Jedynie prawdziwy człowiek zauważy
potrzeby innego człowieka.
Jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie doń pomocną dłoń...

Zobacz nasz Film Promocyjny

Historia – MET-POL